top of page

Självtest för vaginala infektioner

BESKRIVNING AV TESTET
EXACTO® Vaginal Infections (Exacto test för vaginal infection) är en tillförlitlig och smärtfri metod för att fastställa pH-värdet i slidan. När zonen för mätning av pH-värdet på applikatorn kommer i kontakt med slidsekretet ändrar det färg. Färgen motsvarar ett pH-värde på färgkartan och anger resultatet på testet. Genom att regelbundet använda EXACTO® Vaginal Infections i slidan kan du på ett tillförlitligt sätt identifiera problem med bakteriefloran.
INFORMATION
Ett surt pH-värde (mellan 3,8 och 4,4 ) är viktigt för att slidans försvarssystem ska fungera. Bakteriell smitta och förekomst av vaginala infektioner kan också undvikas på ett effektivt sätt. Flera faktorer reglerar sammansättningen och funktionen hos det mikrobiala ekosystemet i slidan och bevarar dess naturligt skyddande funktioner. Mjölksyrebakterier är en av de främsta faktorerna. Det viktigaste och mest naturliga skyddet mot vaginala besvär är därför en frisk vaginal flora. Vi rekommenderar att du utför testet två gånger i veckan.
På så vis kan du säkerställa att du har rätt pH-värde i slidan mellan gynekologbesök. 15 till 20 % av gravida kvinnor diagnostiseras med bakteriell vaginos. Genom att regelbundet mäta pH-värdet i slidan kan gravida kvinnor minska risken för infektion.
Slidans pH-värde kan stiga vid:
• Bakteriell vaginos
• Sexuellt överförbara sjukdomar
• För tidig vattenavgång
FÖRVARING
Förvara testet i rumstemperatur i stängd kartong, utom räckhåll för barn. Om du har några frågor om produkten kan du ringa till kundtjänst i ditt land. Våra medarbetare hjälper dig gärna.

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
• 3 testapplikatorer i foliepåse
• 1 bruksanvisning
• 1 färgkarta tryckt på varje foliepåse
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Använd varje applikator endast en gång.
• Använd endast denna produkt för det avsedda syftet. Får ej förtäras.
• Applikatorn kan bara mäta pH-värdet i slidan och kan inte upptäcka infektion.
• Det räcker inte alltid med ett surt pH-värde för att förhindra infektioner. Om du upplever
besvär trots att pH-värdet är normalt ska du kontakta läkare.
• Använd testet före förbrukningsdatumet (se datum på förpackningen).
• Vissa förhållanden kan förändra pH-värdet i slidan tillfälligt och därmed ge falska resultat
vid mätning. Observera följande begränsningar vid mätning och tolkning av resultatet.
• Utför mätningen:
- minst 12 timmar efter samlag.
- minst 12 timmar efter intag av vaginala läkemedel (ägg, kräm, gel, etc.).
- 3 till 4 dagar efter mensens slut.
- minst 15 minuter efter ett toalett besök eftersom spår av urin kan förvanska testresultatet
• Använd inte direkt efter du har tvättat eller duschat underlivet.
• Påbörja aldrig någon behandling innan du har pratat med din läkare om resultatet.
• Felaktig användning av applikatorn kan leda till sprängning av slidkransen på kvinnor
som inte har haft samlag.
NÄR SKA JAG UTFÖRA TESTET?
• Vid bakteriell vaginos
• Efter behandling av en infektion (till exempel en antibiotikakur)
• Som förebyggande undersökning
• Under graviditet
• Vid historik med för tidig förlossning
• Efter samlag med en ny sexuell partner
• Vid obehag i underlivet (sveda, klåda, obehaglig lukt, flytningar)
• Före och efter ett kirurgiskt ingrepp i vaginan

BRUKSANVISNING
Mätningen av pH-värdet är enkel och helt smärtfri.
Slappna av och följ anvisningarna nedan noggrant.
1. Tvätta händerna innan du utför testet.
2. Öppna kartongen, ta ut ett test och öppna foliepåsen.
3. Håll applikatorn försiktigt i handtaget med tummen och pekfingret, som på
bilden nedan. (Bild 1). Håll alltid tummen på sidan av vaginalapplikatorn så här.

4. Se till att zonen för pH-mätning inte kommer i kontakt med andra vätskor.
5. Sätt dig ner med särade ben eller sätt ena foten på toalettstolens lock eller på en annan stabil yta.
6. Öppna försiktigt ingången till slidan genom att sära på blygdläpparna med din andra hand.
7. För försiktigt in applikatorn i slidan, som om du använde en tampong (Bild 2), tills den kommit in 1 till 3 cm (inte längre än att handtaget tar stopp). Det gör inte ont att föra in applikatorn i slidan.

8. Tryck försiktigt applikatorn mot slidans

bakre vägg (mot ändtarmen) i ungefär
10 sekunder, så att zonen för pH-mätning

fuktas ordentligt. Det är mycket viktigt
för tolkningen av resultatet att mätzonen

blir ordentligt fuktad.
9. Ta sedan försiktigt ut applikatorn ur slidan.
AVLÄSA TESTRESULTATET
Läs av testresultatet direkt efter du har tagit ut applikatorn ur slidan, medan mätzonen fortfarande är fuktig. Jämför färgen på zonen för pH-mätning med färgkartan och hitta den färg som ligger närmast färgen på testet. När du har använt applikatorn ska den kasseras i hushållsavfallet.

För att tolka testresultatet ska du alltid använda färgkartan på
foliepåsen.


SNÄLLA, SE TILL AVSNITTET
“TOLKA TESTRESULTATET”

PH test 1.JPG
PH Test 2.JPG
PH Test 3.JPG
bottom of page