top of page

Urinvägsinfektion

Test för självdiagnostik för att identifiera urinvägsinfektion

INDIKATIONER
 

Urinstickorna i EXACTO® Urinary Infection Test (EXACTO® Test för Urinvägsinfektion) är stickor i hårdplast med 4 områden med reagenser. De möjliggör snabb kontroll av följande parametrar: leukocyter, nitrit, blod och protein i urinen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läs bruksanvisningen noggrant innan du utför testet.
• För självdiagnostik.
• Endast för att testa urin, får ej användas för att testa blod.
• Får ej användas efter förbrukningsdatumet.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• För in vitro-diagnostik, får ej användas för internt bruk.
• När testet har utförts ska det kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

REAGENSER OCH PRESTANDA

REAGENS, TID TILL AVLÄSNING
Leukocyter (LEU) 2 minuter
Blod (BLO) 1 minut
Nitrit (NIT) 1 minut
Proteiner (PRO) 1 minut

FÖRVARING OCH HANTERING
• Förvaras torrt i 2–30 °C.
• Får ej frysas eller utsättas för direkt solljus.
• Låt stickorna ligga kvar i förpackningen tills du ska använda dem.
• Om stickan utsätts för luft under en längre tid kan reagenserna förstöras och orsaka
felaktiga resultat.
• Stickan får inte användas om förpackningen är trasig eller skadad.
• Vidrör inte områdena med reagenser på stickan.

PROCEDUR
Låt stickan och urinprovet nå rumstemperatur (15–30 °C) innan du utför testet. Använd
den första morgonurinen men uteslut den första strålen.
Rengör underlivet ordentligt men försiktigt med tvål och skölj med mycket vatten innan
du tar urinprovet.


1. Ta ut stickan ur folieförpackningen strax innan du ska
använda den. Vidrör inte områdena med reagenser.
2. Kissa i 1–2 sekunder och håll sedan stickan så att områdena
med reagenser hamnar i urinstrålen i 1 till 2 sekunder.
Kontrollera att alla områden med reagenser har täckts
ordentligt med urin.
Obs! Du kan också samla upp urinen i en ren och torr
behållare om du föredrar det. Då ska du doppa ner områdena
med reagenser på stickan helt i urinen och sedan ta upp
stickan direkt så att reagenserna inte löser upp sig. När du tar
upp stickan ur urinen ska du stryka av kanten på stickan mot
kanten på behållaren för att avlägsna överflödig urin.
3. Håll stickan vågrätt mot ett absorberande papper (till
exempel hushållspapper) så att inte de kemiska ämnena i
angränsande reagenser blandas och/eller så att du inte får
urin på händerna.
4. Jämför områdena med reagenser med motsvarande
färgfält på färgkartan. Håll stickan bredvid färgfälten och
jämför dem noggrant.

Vissa läkemedel och fysiologiska förhållanden kan leda till falskt positiva eller falskt
negativa resultat. Fatta aldrig medicinska beslut utan att ha rådfrågat läkare.


BESKRIVNING OCH BEGRÄNSNINGAR


LEUKOCYTER: Halten av leukocyter, eller vita blodkroppar, beror på förekomsten av enzymer som är
specifika för denna typ av celler. Dessa celler förekommer vid inflammation som orsakats av en infektion.
Färgen på reagensområdet varierar från rosa till violett om du har en infektion. En förhöjd proteinhalt
(> 500 mg/dL), en förhöjd glukoshalt (> 2 g/dL) eller en förhöjd halt av antibiotika kan ge felaktiga resultat.


NITRIT: Nitrit produceras av bakterier som orsakar de flesta urinvägsinfektioner (enterobakterier). Om
urinvägsinfektionen orsakas av en av dessa bakterier färgas reagensområdet rosa. Fasta, en kost utan
grönsaker eller intag av läkemedel som innehåller fenazopyridin kan ge felaktiga resultat.


PROTEIN: Förekomst av proteiner i urinen kan ge falskt positiva resultat för parametern LEUKOCYTER.
Om det finns protein i urinen ändras färgen på reagensområdet från gul till grön eller till och med blå.


BLOD: Vid förekomst av blod ändras färgen på motsvarande reagensområde från orange till grön eller till
och med mörkblå. Blod i urinen är ett allvarligt tecken. Om resultatet är positivt ska du kontakta läkare. Test som utförs på kvinnor under menstruation visar ofta positiva resultat.

PRESTANDA OCH EGENSKAPER
Prestandan hos teststickorna för urinanalys har fastställts både genom laboratorietester
och kliniska tester. Tolkningen av de visuella resultaten avgörs av flera faktorer: variationer
i uppfattningen av färger, förekomst eller avsaknad av hämmande faktorer, samt ljusförhållandena under avläsningen.
Precision: Proverna testades med EXACTO® Urinary Infection Test. Samma urinprover har testats med en annan produkt som finns på marknaden (Bayer Multistix 10 SG reagensstickor för
urinanalys) som jämförelse.


EXACTO® Urinary Infection Test vs. Annat avläsningssystem

RESULTAT (Exacto/Bayer) Tillförlitlighetsintervall på 95 %

PARAMETER

Leukocyter 122/125 97,6 % (93 %–99 %)
Nitrit 125/125 100 % (97 %–100 %)
Protein 110/125 88 % (81 %–93 %)
Blod 120/125 96 % (91 %–99 %)

Genomförbarhet:
Ett test av genomförbarhet gjordes genom att jämföra när patienterna läste av proverna,
jämfört med när utbildad sjukvårdspersonal läste av dem.
Avläsning av stickor från EXACTO® Urinary Infection Test Patienter vs. sjukvårdspersonal

RESULTAT (Patient/Sjukvårdpersonal) Tillförlitlighetsintervall på 95 %

PARAMETER

Leukocyter 100/100 100 % (96% - 100 %)
Nitrit 100/100 100 % (96% - 100 %)
Protein 100/100 100 % (96% - 100 %)
Blod 100/100 100 % (96% - 100 %)

Gränser för detektering:

GRÄNS FÖR DETEKTION I URIN

PARAMETER

Leukocyter 9 leukocyter/μL
Nitrit 0,05 mg/dL (med askorbinsyra < 30 mg/dL)
Protein För albumin: 0,075 g/L
Blod Fritt hemoglobin: 0,018 mg/dL eller 5 Ery/μL
(med askorbinsyra < 50 mg/dL)

 

REFERENSER
1. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. W.B. Saunders Company. 1976.
2. Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2nd Ed. 2205, 1994.

bottom of page