top of page

tidig graviditetssjälvtest 

Test för självdiagnostik

BESKRIVNING
Graviditetstestet EXACTO® EARLY är ett test för att detektera humant koriongonadotropin (hCG) i ett urinprov för
att konstatera graviditet vid ett tidigt skede. Testet använder en kombination av antikroppar som gör att man på ett selektivt sätt kan
detektera förekomst av graviditetshormonet hCG. Testet utförs genom att urinera direkt på den absorberande
stickan eller genom att doppa ner stickan i urin. Resultatet avläses med hjälp av färgade streck.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läs hela bruksanvisningen innan du utför testet.
• Får ej användas efter förbrukningsdatumet på foliepåsen.
• Förvaras torrt i 2–30 °C. Får ej frysas.
• Får ej användas om påsen är öppnad eller skadad.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• Endast för in vitro-diagnostik. Får ej förtäras.
• Öppna inte foliepåsen förrän du ska utföra testet.
• Urintestet ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
I FÖRPACKNINGEN
• Test
• Bruksanvisning


ANVISNINGAR
1. Ta ut testet ur foliepåsen och använd det inom en timme.
2. Ta av hylsan från testet och rikta urinstrålen mot den absorberande stickan i 15 sekunder, eller doppa ner
stickan i minst 15 sekunder i ett urinprov du har tagit i en ren behållare.
3. Sätt tillbaka hylsan på testet och lägg det på en ren och stabil yta. Starta därefter tidtagningen.
4. Resultatet ska avläsas efter 3 minuter och inom 10 minuter, men inte senare.
AVLÄS RESULTATET


POSITIVT
Två tydliga färgade streck syns. Det ena strecket ska visas i det runda fönstret (C) och det andra i det fyrkantiga
fönstret (T). Det ena strecket kan visas tydligare än det andra, de behöver inte vara lika starka. Detta resultat visar
att du sannolikt är gravid.


NEGATIVT
Ett färgat streck visas i det runda fönstret (C). Inget streck visas i det fyrkantiga fönstret (T). Detta resultat visar
att du sannolikt inte är gravid.


OGILTIGT
Resultatet är ogiltigt om inget färgat streck visas i det runda fönstret (C), även om ett streck skulle visas i det
fyrkantiga fönstret (T). Då behöver du utföra ett nytt test.

BEGRÄNSNINGAR
1. Läkemedel som innehåller hCG (t.ex. Pregnyl, Profasi, Pergonal eller APL) kan ge ett falskt positivt resultat.
Alkohol, preventivmedel som tas oralt, värktabletter, antibiotika och hormonbehandlingar som inte innehåller
hCG påverkar inte resultatet.


2. Om du dricker stora mängder innan du utför testet kan din urin spädas ut och därmed också halten av
hormonet hCG.
För diagnos tidigt i graviditeten rekommenderas att du använder morgonurin som oftast har en mer koncentrerad
halt av hormonet HCG.


3. Ett positivt resultat mycket tidigt i graviditeten bör tolkas med försiktighet eftersom risken för tidigt missfall är
förhöjd under de första veckorna efter befruktning. För att bekräfta att graviditeten fortskrider rekommenderas
du att utföra ett andra test med morgonurin på den första dagen då mensen uteblir.


4. Under vissa medicinska förhållanden kan testet visa ett falskt positivt resultat, till exempel vid bröst- eller
lungcancer, eller vid trofoblastiska sjukdomar.


5. Graviditeten bör bekräftas av läkare efter utvärdering av de kliniska och biologiska resultaten.


YTTERLIGARE INFORMATION


1. Hur fungerar urintestet?
Testet EXACTO® EARLY detekterar ett hormon i din urin som kroppen producerar under graviditet (humant
koriongonadotropin, hCG). Koncentrationen av hCG ökar i takt med att graviditeten fortskrider.


2. Hur snabbt kan jag utföra testet om jag tror att jag är gravid?

Du kan utföra graviditetstestet EXACTO® EARLY från den åttonde dagen efter samlag som leder till befruktning,
eller mer än 5 dagar efter själva befruktningen. Redan vid denna tid har studier visar att 69 % av de kvinnor som
varit gravida har fått ett positivt resultat.

 

Obs! Blanda inte ihop samlag med befruktning. Det senare kan ske
under de 3 dagarna efter samlaget. Det är därför du ska tänka att 5 dagar efter befruktningen är detsamma som
8 dagar efter samlaget.

 

Om du får ett negativt resultat men ändå misstänker att du är gravid rekommenderas du att utföra ett andra test med morgonurin på den första dagen då mensen uteblir. Om du misstänker att du
är gravid men resultatet av det testet ändå är negativt ska du kontakta läkare för en mer grundlig undersökning.
Du kan utföra testet när som helst på dagen, men om du är gravid är det morgonurinen som innehåller högst
halt av gravidhormoner.


3. Kan jag utföra testet med morgonurinen?
Även om testet kan utföras när som helst på dagen är morgonurinen generellt mer koncentrerad och innehåller
därför mer hCG.


4. Hur exakt är testet?
En klinisk utvärdering har utförts för att jämföra resultaten från testet EXACTO® EARLY med resultaten från ett
annat test av hCG i urin som finns på marknaden. Den kliniska studien som utfördes på prover som tagits från den
första dagen med utebliven mens omfattade 608 urinprover. De två testerna identifierade 231 positiva resultat
och 377 negativa resultat. Resultaten visade en tillförlitlighet på > 99 % för det snabba graviditetstestet av hCG
jämfört med det andra testet av hCG i urin.


5. Hur känsligt är testet?
Graviditetstestet EXACTO® EARLY detekterar hCG i urinen från en koncentration på 10 mIU/ml (vid tillämpning
av internationella standarder från Världshälsoorganisationen (WHO)). Tillsats av LH (300 mIU/ml), FSH (1 000 mIU/
ml) och TSH (1 000 μIU/ml) i negativa prover (0 mIU/ml hCG) och positiva prover (10 mIU/ml hCG) utlöste ingen
korsreaktion.


6. Vad ska jag göra om resultatet är positivt?
Det betyder att din urin innehåller hCG och att du sannolikt är gravid. Kontakta din läkare för att bekräfta
graviditeten och få rådgivning.


7. Hur vet jag att jag har utfört testet på rätt sätt?
När det syns ett färgat band i det runda fönstret (C) anger det att du har utfört testet på rätt sätt och att tillräckligt
mycket urin har absorberats.


8. Vad ska jag göra om resultatet är negativt?
Det innebär att hormonet hCG inte har påträffats i din urin. Du är alltså inte gravid eller i ett sådant tidigt stadium
av graviditeten att nivån av hCG inte gå att upptäcka. Du bör utföra ett nytt test den första dagen mensen uteblir.
Om resultatet är negativt igen ska du kontakta läkare.


REFERENSER
1. Steier JA, P Bergsjo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma afterinduced abortion,
spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet. Gynecol.1984; 64(3): 391-394.
2.Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits inhydatidiform mole
and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181.
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross “Ectopicproduction of human chorionic gonadotropin by
neoplasms”, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45.

bottom of page