top of page

Exacto GlutenTest

EXACTO® glutentest är ett självtest
som är tillförlitligt och lätt att använda och kan utföras hemma
som första steg för att upptäcka sjukdomen celiaki, även kallad
glutenintolerans.


Celiaki är en kronisk sjukdom i tunntarmen med flera olika
symptom av olika intensitet, till exempel väderspänning, diarré,
buksmärtor, minskad aptit, viktnedgång, huvudvärk, kronisk
trötthet, eksem, sömnsvårigheter, depression, etc.


Sjukdomen orsakas av en peptid som kallas för gliadin och som
förekommer i gluten i livsmedel. Vid nedbrytning av gliadin
skapas deamiderade gliadinpeptider som hos personer som lider
av celiaki leder till en onormal immunreaktion där produktionen
av antikroppar orsakar en inflammation i tarmen. EXACTO® Test
Gluten är ett immunokromatografiskt test som kan detektera de
specifika antikroppar som bildas vid celiaki som en reaktion mot
de deamiderade gliadinpeptiderna.


Om du håller en glutenfri kost under flera månader innan du
utför testet kan det leda till att de antikroppar som är specifika
för celiaki försvinner, vilket i sin tur kan leda till att testet visar
ett falskt negativt resultat. För att testet ska ge ett tillförlitligt
resultat bör du hålla en kost som innehåller gluten när du utför
testet för att konstatera celiaki.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ”glutenintolerans” och celiaki?
 

Glutenintolerans kan även kallas för celiaki. Celiaki är en kronisk, autoimmun sjukdom i tunntarmen som utlöses av konsumtion av gluten eller livsmedel som innehåller gluten.


Räcker ett positivt resultat på EXACTO® Test Gluten för att ställa diagnosen celiaki?
Självtestet EXACTO® Glutentest gör att du hemma, på ett snabbt och säkert sätt, kan avgöra om du kan ha drabbats av celiaki. Om så är fallet ska du kontakta läkare för att få en fastställd diagnos och vidta lämpliga åtgärder.


Jag har ändrat min livsstil och äter en kost utan gluten. Kan jag ändå använda EXACTO® Glutentest?


Om du håller en glutenfri kost under 1 till 3 månader innan testet kan det leda till att de antikroppar som är specifika för celiaki försvinner, vilket i sin tur kan leda till att testet visar ett falskt negativt resultat. Vi rekommenderar därför att du använder självtestet EXACTO® Test Gluten medan du håller
en kost som innehåller gluten för att få ett tillförlitligt resultat.

 

Resultatet av mitt EXACTO® Test Gluten är negativt. Tål jag alltså gluten?


Självtestet EXACTO® Test Gluten söker specifikt efter förekomsten av antikroppar mot deaminerade gliadonpeptider i blodet, vilket är kännetecknande för celiaki. Det finns andra typer av överkänslighet med liknande symptom med matsmältningsbesvär och/eller allergiska symptom hos patienter som man har konstaterat inte lider av celiaki. Om dina symptom kvarstår när du håller en kost som innehåller gluten trots att självtestet EXACTO®
Test Gluten har gett ett NEGATIVT resultat ska du rådfråga läkare.

Prestanda

EXACTO® Glutentest har ingått i kliniska studier. En korrelation på 96,7 % mellan EXACTO® Glutentest och en dos ELISA har observerats.
– En klinisk studie som genomförts på 179 serumprover har visat att EXACTO® Glutentest uppvisar en känslighet på 93,8 % och en specificitet på 97,9 %.
– En studie av genomförbarhet utförd på lekmän har visat att 100 % av deltagarna fick ett korrekt svar som gick att tolka.
– En studie av avläsningen och tolkningen av testet har bekräftat att 99,1 % av de olika typerna av resultat tolkades på rätt sätt.

Råd vid provtagning

Tvätta först händerna med varmt vatten och torka dem på
lämpligt sätt. Varmt vatten förbättrar blodcirkulationen längst ut
i fingertopparna.
Du kan låta handen hänga ner längs sidan av kroppen i en minut
så att mer blod samlas i fingrarna.
Vi rekommenderar att du sticker dig i vänster hand om du är
högerhänt och i höger hand om du är vänsterhänt.
Stick helst på sidan av fingertoppen. Där finns det fler blodkärl
och där har du också mindre känsel. Undvik områden där huden
är tjockare och därmed svårare att sticka i.
Det kan hända att det inte kommer ut en bloddroppe direkt.
Du kan då vänta en stund och försiktigt massera fingret från
handloven ut mot fingertoppen.
Om testbrunnen ”S” inte fylls helt med blod (steg 13) kan du
trycka fram en till droppe och föra över den till testbrunnen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID UTFÖRANDE
• Testet får inte frysas ner och måste förvaras på torr plats i 2°C–30 °C.
• Ta ut testkassetten ur den lufttäta förpackningen och använd den inom en timme.
• Testet måste utföras i en omgivande temperatur på 15–30 °C.
• Testet måste utföras omedelbart när blodprovet har tagits i fingertoppen.
• Testet är till för engångsbruk.
• Kontrollera att testbotten är helt röd innan du droppar utspädningsmedel på den.
• Förvara självtestet och dess komponenter utom räckhåll för barn. Utspädningsmedlet kan vara farligt vid förtäring och lansetten kan orsaka skada.
• Självtestet får ej användas efter förbrukningsdatumet på folieförpackningen och på utsidan av kartongen.
• Ett positivt resultat måste omgående bekräftas genom en histologisk undersökning av tunntarmen efter biopsi. Kontakta läkare för att fastställa vikten av en kost utan gluten.
• Detta test ersätter inte en läkardiagnos. Kontakta läkare om du tror att du lider av celiaki.

 

Felaktiga resultat kan uppnås:
– Om testet inte används enligt bruksanvisningen,
– Om folieförpackningen är skadad eller om testet inte utfördes omedelbart efter det att folieförpackningen öppnades,
– Om förvaringsanvisningarna inte har följts eller om testet utfördes efter förbrukningsdatumet på folieförpackningen.
• Den använda testkassetten och alla komponenter i testet kan kastas i hushållsavfallet.
• Samtliga komponenter som medföljer i förpackningen är endast avsedda för detta test. Testet eller dess komponenter får inte återanvändas.


REFERENSER
- Kelly CP et al. Advances in Diagnosis and Management of Celiac Disease. Gastroenterology. 2015 May;148(6):1175-86. doi: 10.1053/j.gastro.2015.01.044. Epub 2015 Feb 3.
- Niveloni S et al. Antibodies against synthetic deamidated gliadin peptides as predictors of celiac disease: prospective assessment in an adult population with a high pretest probability of
disease. Clin Chem. 2007 Dec;53(12):2186-92. Epub 2007 Sep 27.
- Amarri S et al. Antibodies to deamidated gliadin peptides: an accurate predictor of coeliac disease in infancy. J Clin Immunol. 2013 Jul;33(5):1027-30. doi: 10.1007/s10875-013-9888-z. Epub
2013 Apr 5.

3D_859003_GLUTEN_V01201901.png
bottom of page