top of page

HIV Självtest

Exacto HIV-Test

EXACTO® TEST HIV EXACTO® TEST HIV är ett screening-självtest för detektion av en infektion med HIV-viruset (HIV-1 eller HIV-2) som orsakar AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome).
Testet innehåller antigener som kan detektera antikroppar
riktade mot viruset som orsakar AIDS (HIV-1 eller HIV-2). För
att ge ett tillförlitligt resultat ska testet inte användas förrän tre
månader efter den senaste riskexponeringen.

Prestanda

EXACTO® HIV-TEST har genomgått kliniska utvärderingar. En korrelation på 99,9 % mellan EXACTO® TEST HIV och ett ELISA laboratorietest observerades.
En klinisk studie* utförd på sjukhus med kapillärblod visade att EXACTO® TEST HIV hade en sensitivitet på 100 % och en specificitet på 100 %.


En genomförbarhetsstudie som utfördes med en lekmannapopulation visade att 97,8 % av deltagarna erhöll ett korrekt och tolkningsbart resultat.


En läsbarhetsstudie bekräftade att 98 % av de olika resultattyperna tolkades korrekt.
EXACTO® TEST HIV kan i sällsynta kliniska situationer ge felaktiga resultat.
* HIV Self Test Exacto®, a Finger-Stick Whole Blood HIV1/2 Exhibit a very high Sensitivity and Specificity in both HIV infected known patients and HIV negative individuals, 2016. CHR Orléans
T.PRAZUCK et al.

Råd inför provtagningen

​Tvätta först händerna noga med varmt vatten och torka
dem ordentligt. Det varma vattnet hjälper till att förbättra
blodcirkulationen i fingertopparna. Du kan också låta armarna
hänga löst längs kroppen i cirka 1 minut för att få ut mer blod i
fingertopparna.


Vi rekommenderar att du gör sticket i en fingertopp på vänster
hand om du är högerhänt och i höger om du är vänsterhänt.
Gör helst sticket på sidan av fingertoppen. Det är där blodflödet
är som störst och det känns minst.
Undvik områden där huden verkar tjockare. Det är mycket
svårare att sticka där.
Det kan hända att det inte kommer någon bloddroppe direkt.
I så fall väntar du lite och masserar fingret från fingrets bas mot
stickstället.


Om den röda fyrkantiga «BLOOD (BLOD)»-behållaren inte blir
fullständigt fylld med blod (se steg 12) kan du trycka fram en
ny bloddroppe ur fingret, samla in den med samma omvända
tratt och sedan placera den här nya droppen i den fyrkantiga
«BLOOD (BLOD)»-behållaren.

Försiktighetsårgärder för användningen

- Får ej djupfrysas. Förvaras på torr plats mellan 2 °C och 30 °C.
- Ta ut testkassetten ur den förseglade påsförpackningen. Använd
därefter kassetten inom 1 timme.
- Utför testet på en plats där temperaturen ligger mellan 15 °C och
30 °C.
- Testet ska enbart användas med blodprov och ska utföras
omedelbart efter blodprovstagningen i fingertoppen.
- Enbart engångsbruk
- Bottnen på den fyrkantiga «BLOOD (BLOD)»-behållaren måste
vara helt röd innan förtunningsmedlet tillsätts i den runda «DILUENT (FÖRTUNNINGSMEDEL)»-behållaren.
- Förvara självtestet och alla delar utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt att förtära förtunningsmedlet och lansetten kan eventuellt orsaka personskada.
- Testet är utformat för själv-screening av användare som inte känner till sitt serologiska status. Det får inte användas för uppföljning av antiretrovirala behandlingar (ART) på HIV-positiva personer. Personer som använder PrEP kan få falska negativa resultat om de använder EXACTO® TEST HIV. En medicinsk uppföljning med regelbunden testning rekommenderas starkt i detta fall.


- Negativa resultat kan fås hos personer som infekterats mindre än tre månader före testet eller som infekterats med sällsynta HIV-varianter. Om du tror att du utsatts för riskexponering under de senaste 3 månaderna måste du besöka din läkare för att få en remiss till ett laboratorium för ett ELISA-test av fjärde generation,eller använda det här själv-screeningtestet
minst 3 månader efter den senaste riskexponeringen. Använd
kondom under den här 3-månadersperioden för att skydda dig själv och andra.
- Ett positivt testresultat måste bekräftas med ett laboratorietest.
Kontakta läkare.
- Diagnos av en infektion med HIV virus kan enbart göras av en läkare, baserat på biologiska tester som utförts på ett kliniskt laboratorium. EXACTO® TEST HIV är endast ett extra verktyg som har som mål att uppmuntra screening av HIV-infektioner.
- EXACTO® TEST HIV kan inte upptäcka andra infektioner (sexuellt överförbara sjukdomar eller andra).

Felaktiga resultat kan erhållas om:
- användningsinstruktionerna inte följts
- påsförpackningen av aluminium var skadad eller testet inte utfördes ordentligt efter att påsförpackningen öppnats
- förvaringsvillkoren inte följdes eller testet utfördes efter förfallodatumet som anges på påsförpackningen av aluminium.

3D_858970_HIV_V01201901.png
bottom of page