top of page

Ovulation självtest

EXACTO® ägglossningstest, test för självdiagnostik

 

BESKRIVNING
• Ägglossning sker när ett ägg frigörs från äggstocken.
• Ägget fortsätter genom äggledaren där det blir moget att befruktas.
• Precis före ägglossningen produceras stora mängder luteiniserande hormon (LH) i kroppen som utlöser att äggstockarna släpper ett ägg.
Denna process kallas ”LH-stegring” och inträffar vanligtvis i mitten av menstruationscykeln. Det är under denna fertila period som möjligheten
att bli gravid är som störst. I testet används en kombination av antikroppar, bland andra en monoklonal LH-antikropp för påvisande av en förhöjd nivå av luteiniserande hormon (LH).
• EXACTO® OVULATION (Ägglossningstest) avläser LH-stegringen i urinen, vilket är ett tecken på att ägglossningen sannolikt kommer att
inträffa inom 24–36 timmar. För att du ska kunna bli gravid, måste ägget befruktas av sädesvätska inom 24 timmar efter ägglossningen. Det är
dock viktigt att vara medveten om att LH-stegring och ägglossning inte nödvändigtvis inträffar i varje menstruationscykel.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Läs den medföljande informationen noggrant innan du utför testet.
• Får ej användas efter förbrukningsdatumet på foliepåsen.
• Förvaras torrt i 2–30°C. Får ej frysas.
• Får ej användas om testpåsen är öppnad eller skadad.
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• Endast för användning in vitro. Får ej förtäras.
• Öppna foliepåsen precis innan du ska utföra testet.
• Efter användning måste testet kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.


INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
• 10 teststickor
• 1 bruksanvisning
INDIKATIONER
EXACTO® OVULATION (Ägglossningstest) är avsett för kvinnor som har svårt för att bli gravida och för kvinnor som behöver en indikation på
ägglossningen som en bekräftelse på att behandlingen fungerar. Det gör det möjligt att fastställa den period då kvinnan är som mest fertil.


INNAN DU UTFÖR TESTET
Förpackningen innehåller 10 test du kan utföra flera dagar i rad för att hitta din ägglossning. Fastställ vilken dag du ska börja med testet
med hjälp av tabellen nedan.

1) Fastställ hur lång din genomsnittliga menstruationscykel är. Din menstruationscykel är antalet dagar från mensens första dag (då du börjar blöda) till den sista dagen innan nästa cykels mens börjar.
2) Ringa in siffran som motsvarar din genomsnittliga menstruationscykel i tabellen nedan.
OBS! Om du har en oregelbunden menstruationscykel kan du ange längden på din kortaste cykel.
3) Använd kalenderexemplet nedan för att fastställa vilken dag du bör börja med testet. Vi rekommenderar inte att du använder den första
morgonurinen när du utför testet. För optimalt resultat är det bra att utföra testet vid samma tidpunkt varje dag. Du bör inte dricka något
under två timmar innan du utför testet.

EXEMPEL: Min cykel är oftast 28 dagar lång. Min senaste mens började den 3:e. Enligt tabellen ska jag börja räkna 11 dagar från och med den 3:e. Kalendern visar att jag ska börja med testet den
13:e i månaden.

Fastställ vilket datum du ska börja med testet med hjälp av tabellen i instruktionerna.
1. Låt foliepåsen nå rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testet ur foliepåsen. Testet ska användas omedelbart.
2. Ta av hylsan.
3. Håll i testet med stickan riktad neråt. Håll stickan i urinstrålen i 15 sekunder tills den har blivit helt våt. Var noga med att se till att de 5
hålen i plasten kommer i kontakt med urin.
OBS! Låt inte urin komma i kontakt med test- och kontrollfönstret. Du kan också samla upp urinen i en ren och torr behållare och sedan doppa ner stickan i urinen i 15 sekunder.
4. Sätt tillbaka hylsan när du har tagit bort stickan från urinstrålen eller upp ur behållaren och lägg testet
på en plan yta med test- och kontrollfönstret vänt uppåt. Vänta i 3 minuter.
5. När testet börjar verka kan du se test- och kontrollfönstret färgas rosalila. 

 

Läs av resultatet efter tre minuter. Om inget resultat visas kan du vänta i en minut till. Avläs inga resultat efter 10 minuter,

bottom of page