TERVESYN PHARMA

Snabbdiagnostik

Luotettava Kumppani -logo_verkkosivuille
horizontal_tagline_on_corporate_by_logas

SNABBDIAGNOSTIK

Självtester

Pharmacists' hands

APOTEK OCH ÅTERFÖRSÄLJNING

Självtester och snabbdiagnostik

Tervesyn Pharma säljer och distribuerar snabb diagnostik tester. Vi riktar på att vara en signifikant partner till apotek och andra återfölsäljare.  Vi specialiserar oss i självdiagnostik med ett brett urval tester. Graviditetstester ovulationstester, urinvägsinfektionstester, HIV, Gluten, kannabissjälvtest, fertilitets självtest för män etc.

All Videos

All Videos

All Videos
Sök videoklipp...